Kadra

Kierownictwo szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Anna Walczak

Wicedyrektor: mgr Jolanta Żbikowska
Wicedyrektor: mgr Magdalena Wendorf-Rogaczewska

Główna księgowa: Tatiana Kośka
Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych: mgr inż. Piotr Sobiczewski
Kierownik internatu: Michał Szmyt
Kierownik gospodarczy: Monika Biszczat-Głowacka
Kierownik stołówki:  Anna Zych
Sekretarz  szkoły: Anna Sarecka

 

 

 


Kadra Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu: 

Antos Gabriela wychowanie fizyczne,  teoria i wychowanie morskie
Bakalarek Tomasz wychowanie fizyczne
Bednarska Joanna historia, historia i teraźniejszość, wiedza i społeczeństwo
Boguszewicz Iwona wychowawca internatu
Broniecki Wojciech wychowanie fizyczne
Budzich Kamila matematyka, wychowanie do życia w rodzinie
Chlastawa Piotr historia, historia i teraźniejszość, wychowawca internatu
Czeladka Krzysztofprzedmioty zawodowe - nawigacja
Djurić Aleksandra język angielski
Froncala Radosław dowódca kompanii honorowej, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, teoria i wychowanie morskie,
Grabek Małgorzata wychowawca internatu, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Grzesik-Grzenicka Renata język angielski
Hajdamowicz Alina przedmioty zawodowe - logistyka, transport
Hładki Andrzej teoria i wychowanie morskie
Hływa Beata wychowanie fizyczne
Hyrcza-Falkowska Hanna język niemiecki
Jackowska Monika pedagog szkolny, pedagog specjalny
Jankowska-Sabara Beata chemia, biologia
Jasnoch Barbara bibliotekarz
Kaczmaryk-Abram Katarzyna język niemiecki
Kaczorowski Ryszardprzedmioty zawodowe - techniki warsztatowe, kurs spawacza
Kadrzyńska Małgorzata wychowawca internatu, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
Karkut Leszek opiekun Radioklubu SP1KQR FALA
Kościelny Adam przedmioty zawodowe - mechanika, teoria i wychowanie morskie
Kraśniewski Mariusz przedmioty zawodowe - elektrotechnika, elektronika i automatyka okrętowa, techniki warsztatowe, kurs spawacza
Kreis-Pasikowska Monikamatematyka
Krzesińska Ewa nauczyciel wspomagający
Krzos Jan przedmioty zawodowe - techniki warsztatowe
Kulikowska-Lew Katarzyna język polski, filozofia
Kwas Mirosław przedmioty zawodowe - elektrotechnika
Laskowska Beata przedmioty zawodowe - logistyka, transport
Lorek Wiesław język angielski
Malinowski Andrzejjęzyk angielski
Markiewicz-Małek Anna zajęcia rewalidacyjne
Matuk Tomasz przedmioty zawodowe - mechanika, techniki warsztatowe
Molenda Magdalena wychowawca internatu
Morawska Beata przedmioty zawodowe - logistyka, transport
Nahajowska Justyna język angielski
Nidenko Małgorzata pedagog szkolny, zajęcia socjoterapeutyczne, nauczyciel wspomagający
Noworolnik Henryk przedmioty zawodowe - nawigacja
Pasikowski Wojciech język angielski
Piątek Barbara
bibliotekarz
Piątek Eugeniusz przedmioty zawodowe - techniki warsztatowe, kurs spawacza
Puc Elżbieta język polski
Rygiel Jacek przedmioty zawodowe - nawigacja
Rymarz Mariusz wychowawca internatu
Sapiejka Anna język hiszpański
Skawińska Danuta wychowawca internatu
Skawiński Waldemar wychowawca internatu
Skorupa Robert przedmioty zawodowe – nawigacja, teoria i wychowanie morskie
Sobiczewski Piotr kierownik warsztatów szkolnych i praktyk zawodowych, przedmioty zawodowe - techniki warsztatowe
Szczepanek Wojciech przedmioty zawodowe - nawigacja
Szkudlarek Magdalena religia
Szmyt Michał wychowawca internatu, teoria i wychowanie morskie
Średnicki Kamil religia
Turajska Joanna geografia, historia, historia i teraźniejszość,,
Turkiewicz-Gawlik Karolina język polski
Walczak Anna dyrektor szkoły, informatyka
Waśkowski Ryszard kierownik internatu
Wendorf-Rogaczewska Magdalena wicedyrektor szkoły, psycholog
Wicik Maciej przedmioty zawodowe - mechanika, nawigator.
Wiktorowski Krzysztof przedmioty zawodowe - techniki warsztatowe
Winiszewska Agnieszka wychowawca internatu
Wilma Karolina język niemiecki
Zosik Joanna biologia
Zielińska-Bednarczyk Annalogopeda
Żbikowska Jolanta wicedyrektor szkoły, matematyka
Żukowski Marcin przedmioty zawodowe - logistyka, transport
Żyła Robert przedmioty zawodowe - nawigacja