Warsztaty

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu są jedynymi warsztatami szkolnymi w powiecie kołobrzeskim. Relizujemy kształcenie praktyczne słuchaczy naszej szkoły. W skład struktury organizacyjnej warsztatów szkolnych wchodzą specjalistyczne pracownie nazywane działami warsztatowymi kierowane przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Są to:
1. dział obróbki ręcznej – Ryszard Kaczorowski,
2. dział obróbki mechanicznej – Ryszard Kaczorowski,
3. działy spawalnictwa nr 1 i nr 2 – Wacław Obręmski,
4. dział elektrotechniczny – Mariusz Kraśniewski,
5. dział kuźni – Adam Kościelny,
6. dział obsługi silników – Eugeniusz Piątek,
7. dział remontów i napraw – Eugeniusz Piątek,
8. dział obróbki drewna (stolarnia) – Eugeniusz Piątek,

Nad całością sprawuje nadzór Kierownik Warsztatów Szkolnych i Praktyk Zawodowych:

Piotr Sobiczewski.

Warsztaty szkolne